Vinné listy

Příjemné počtení ke sklence vína. Vyberte si podle chuti.

Hustopeče Město mandloní a vína

19. 06. 2018
Jakub Pernica

Hustopeče (německy Auspitz) jsou město v Břeclavském okrese v Jihomoravském kraji. Nachází se 30 km jižně od Brna v národopisné oblasti Hanáckého Slovácka a přes značný německý vliv můžete v Hustopečích rozeznat i výrazný slovácký ráz.

Zdejší oblast je osídlená už od prehistorických dob a první písemná zmínka o Hustopečích je již z 1. poloviny 13. století. Dnes leží na dopravním tahu mezi Brnem a Bratislavou v úrodné a teplé oblasti odedávna spjaté s tradicí pěstování vína a ovocných stromů. Zavítejte s námi do města vína a mandloní. Vítejte v Hustopečích.

Minulost hustopečského vinařství

Kořeny hustopečského vinařství sahají hluboko do minulosti. Nejstarší záznamy pocházejí již ze 13. století, kdy spolu s Mikulovem a Znojmem představovaly Hustopeče hlavní vinařské centrum jižní Moravy. Mimořádnou vinařskou tradici dokládá i první hustopečská pečeť z roku 1322. Nese symboly vinařství – větvičku vinné révy s hrozny a vinařské nože. Tyto symboly najdete ve znaku tohoto téměř 6tisícoveho města dodnes.

Zdrojem bohatství se na Hustopečsku stalo již v dávné době právě víno. V samotném městě sídlil horenský soud jako nejvyšší rozhodčí orgán ve sporech o vinice. Údajně byl jeden z nejpřísnějších a proti jeho rozhodnutí neexistovalo odvolání.

V čele horenského soudu stál perkmistr, který byl pověřen dozorem nad horami, určoval zahájení prací ve vinohradech, vybíral panský desátek a zarážel horu. Jediný doložený výkon hrdelního trestu podle horenského práva u nás, a to za pouhou krádež hroznů, se uskutečnil roku 1610 právě v Hustopečích.

Vrcholu dosáhlo zdejší vinařství v 16. a v 18. století, kdy se staly Hustopeče výměrou vinic největší vinařskou obcí Moravy. V roce 1736 vniklo hustopečské Vinařské bratrstvo, které bylo nejdéle působící organizací tohoto typu na Moravě.

 

V následujícím období místní vinohrady začaly strádat. Války a éra komunismu se na tradici pěstování vína znatelně podepsaly. Dnes jsou však Hustopeče opět známé jako město dobrého vína. Vinné sklepy se soustřeďují do dvou ulic: Vinařské a Na Hradbách (Turhandly). Řada z nich je přístupná veřejnosti, často mají velkou historickou hodnotu. Vinařství jsou ve městě věnovány také mnohé akce během roku. Mezi nejzajímavější patří Slavnosti mandloní a vína (březen), Burčákové slavnosti (říjen), Světový duel vín či Svatomartinské slavnosti vín a husí (listopad).

Místní víno a nejen to

Hustopeče se nacházejí v centrální části Velkopavlovické vinařské podoblasti, kde se nacházejí půdy na vápenitých jílech, slínech, pískovcích a slepencích. Doma jsou tu zejména modré odrůdy, vysazovány především na půdách s vysokým obsahem hořčíku. Tato krajina tvoří srdce produkce červených vín na Moravě.

Kromě červených se zde náramně daří i bílým odrůdám, které zde dostávají plný a harmonický charakter. Na rozdíl od vín ze Znojemska mají místní vína nižší a ne tak výraznou kyselinku a díky teplému mikroklimatu dozrávají dříve a jsou plnější. Ať už sáhnete po Rulandském, Chardonnay nebo třeba Ryzlinku, vždy tak můžete očekávat plné a tělnaté víno s výrazným aroma.

A ochutnat vína je nejlepší samozřejmě ve sklípku. Pokud budete mít cestu okolo, můžete si být jistí, že alespoň jeden vždy najdete otevřený. Hustopečští vinaři se totiž domluvili na „vinařské hlídky“, kdy se každý den střídají a alespoň jeden z nich má sklep dokořán.

Kromě vína se na Hustopečsku daří i stromům ne tak typickým pro Moravu – mandloním. Mandloně, které vyžadují teplo, se v Evropě pěstují především ve Středomoří. Hustopečské mandloňové sady jsou unikátní nejen v ČR, ale i v celé střední Evropě. Na ploše čtyřech hektarů roste 1 200 stromů, které dříve patřily čokoládovnám Zora Olomouc a posléze firmě Nestlé. Obě firmy z nich získávaly pro své cukrovinky mandle. Sady osiřely před lety poté, co jejich majitel rozhodl, že pěstování mandloní je pro něj neefektivní. Městu Hustopeče se je však podařilo zachránit.

První sad se rozkládá na jihozápadních svazích Staré hory nad městem Hustopeče (od hřbitova vyrazte vyrazit vzhůru podél vinohradů a zahrádek až kousek pod vrcholek hustopečského Starého vrchu). Druhý sad je v lokalitě Kamenec a oba sady spojuje naučná stezka.

Co se s tolika mandlemi počít? Nemusíte se bát, že by je místní nechávali ladem. V Hustopečích se vyrábí mandlové likéry, mandlovice i sladké mandlové dobroty.

Co musíte v Hustopečích vidět

Celá oblast patří ke klimaticky nejteplejším v České republice, což prospívá pěstování révy i k turistické atraktivitě regionu. Hustopeče představují vynikající výchozí bod pro milovníky vína i cykloturisty - vinných sklepů i cyklotras je ve městě a jeho okolí bezpočet.

Mezi turistické atrakce patří Stálá vinařská expozice umístěná v domě U Synků. Vášnivé cyklisty pak potěší vinařské cyklostezky, z nichž tři procházejí Hustopečemi: Moravská vinná stezka, Velkopavlovická vinařská stezka a stezka Krajem André. Rozhodně doporučujeme si je projet a prochutnat.

 

V Hustopečích vznikla nedávno také nová rozhledna - nachází se v jedné z největších botanických rarit na Moravě, v mandloňových sadech. Mandloňová rozhledna je volně přístupná ocelově-dřevěná rozhledna, jež stojí severně od města na Starém vrchu, na okraji starých mandloňových sadů. Byla otevřena v březnu 2012, tyčí se do výšky 14 metrů a v dobrém počasí z ní zahlédnete i nedalekou Pálavu.

Pro milovníky historie máme také několik tipů. A pro jejich návštěvu stačí většinou jen zajít na Dukelské náměstí.

Kostel svatého Václava a svaté Anežky České – Novodobý farní kostel stojící na Dukelském náměstí je jednou z dominant města. Byl postaven v letech 1992–1994 podle návrhu architekta a výtvarníka Ludvíka Kolka. Nahradil původní pozdně gotický kostel svatého Václava, zbořený v roce 1962. Kostel svatého Václava a svaté Anežky České je dvoupatrová stavba s půdorysem otevřené spirály. V jejím středu se nachází podzemní kaple svaté Anežky České, která leží na místě mariánské kaple původního kostela. Severní polovina vnější spirály tvoří půlkruhovou kostelní loď. Lavice pro věřící seskupené do podoby amfiteátru se svažují k půlkruhovému kněžišti. Menší, jižní část spirály obsahuje sakristii, klubovny a učebny.

 

Původní renesanční radnice přiléhající k nové radnici prošla během své existence mnoha proměnami až do dnešní empírové podoby. Pod objektem se nachází patrové gotické sklepení. Svého času zde bylo vykonáváno útrpné právo, budova též sloužila jako radniční hospoda a byla spojena podzemní chodbou s opevněným kostelem.

Morový sloup Nejsvětější Trojice z let 1736–1738 tvoří další dominantu Dukelského náměstí. V tomto období jej vytvořil Jan Kašpar Pröbstl. Zasvětil jej morovým patronům sv. Rochu, sv. Šebestiánu, sv. Františku Xaverskému a sv. Karlu Boromejskému. Pod sochu svatého Šebestiána byly vloženy svaté ostatky, pamětní list a mince z doby Karla VI.[69] Na vrcholu sloupu se nachází sousoší Nejsvětější trojice. Sloup se tyčí do výšky 14,17 metrů a základ tvoří kamenná krychle s délkou hrany asi 3 metry.

Dům U Synků je renesanční měšťanský dům z roku 1579 stojí v jihovýchodní části Dukelského náměstí. Průčelí domu nese arkýř, ve dvorním traktu se nachází arkádové lodžie. Dnes dům slouží ke kulturně společenským účelům. Je zde Městské muzeum a galerie, Turistické informační centrum a jak jsme již zmiňovali - Stálá vinařská expozice.

Kašna místními zvaná Žumberák je renesanční kamenná kašna z roku 1595, se sousoším Tritóna s delfíny.

Městské opevnění je datováno od 16. století. Ještě v roce 1720 byly Hustopeče nazývány městem hrazeným. Vstupní brány tehdy byly Kovářská v Panské ulici, Židovská naproti Starovicím a Vodní oproti tehdejšímu předměstí Böhmdorfu (Česká ves). Hradby byly postupně od roku 1830 zastavovány a rozebírány. Poslední z bašt se dochovala v dnešní Hradební ulici.

Hustopeče jsou krásné město s bohatou vinařskou historií. Pokud máte rádi procházky (nebo projížďky) přírodou, rozhodně si naplánujte výlet do této překrásné krajiny vína a mandloní. Samozřejmě doporučujeme spojit s degustací!


Pracuji ...